Mihail Radu Solcan

  Teoria generală a instituțiilor

O foarte scurtă trecere în revistă

Rezumat

Principalul scop al acestui text este să ofere o prezentare a resurselor utile pentru teoria instituțiilor. Trimiterile sunt fie la materiale disponibile pe situl autorului, fie la materiale ce pot fi găsite în special pe Internet. Ideea-cheie a textului este că analiza economică oferă o metodă pe care se poate baza teoria instituțiilor. Instituțiile sunt un subiect care prezintă interes pentru cercetătoarele și cercetătorii din din domenii variate, precum filosofia, știința economică, dreptul, sociologia, antropologia, știința politicii, istoria. Analiza economică este privită ca o metodă, ca un mod de a gândi folositor nu doar în știința economiei, ci și în alte științe sociale. Textul acesta pune, de asemenea, accent pe identificarea setului restrâns al conceptelor fundamentale ale analizei economice, pe baza cărora este edificată orice construcție teoretică ulterioară. Conturarea fundamentelor teoriei generale a instituțiilor prezintă în special interes pentru filosofie.

Cuprins


1 Analiza economică ca metodă
2 Presupozițiile teoriei instituțiilor
3 Literatura domeniului
Bibliografie

Prezentarea completă

(pdf 445KB).