Ibidem și idem

câteva precizări

Ibidem și idem sunt cuvinte din limba latină. A se vedea secțiunea 6.1.6 din Eseul filosofic. Lucrul acesta este extrem de important pentru observațiile care urmează.

În primul rând, aceste cuvinte trebuie scrise cu litere cursive (Eseul filosofic, p.60, n.22).

În al doilea rând, merită să vedem în dicționar care este înțelesul și statutul lor din punct de vedere gramatical. Înțelesul lui „ibidem” care ne interesează în contextul aparatului academic al eseului este tot acolo, în același loc. Din punct de vedere gramatical, „ibidem” este un adverb. În schimb, „idem” înseamnă același, aceeași, același lucru și este un pronume.

Tot restul decurge din observațiile de mai sus. Atunci când ne referim la un document și repetăm referirea are evident sens să scriem ibidem, deoarece am văzut ideea, citatul etc. în același loc. Dacă pagina diferă, indicăm pagina.

N-are sens să scriem idem atunci când ar trebui să scriem doar un ibidem neurmat de nici o pagină. Ne referim la același loc! Ce sens ar avea aici pronumele „același”?

Are sens să vorbim despre același autor sau aceeași autoare. Atunci punem idem. De exemplu, o notă ar putea avea următorul conținut: Mircea Flonta, Perspectivă filosofică și rațiune științifică (București: Editura Științifică și Encilopedică, 1985); idem, Imagini ale științei (București: Editura Academiei Române, 1994).

Recomandarea noastră este să folosim cuvântul „idem” doar pentru a ne referi la o persoană menționată în cadrul notei respective, nu și-n nota anterioară.

Nu trebuie uitat că ibidem (ca și idem folosit fără restricții) este un cuvânt periculos. Să zicem că scriem o primă notă care conține o referire la o sursă documentară și apoi o a doua notă în care folosim termenul „ibidem” pentru a ne referi la aceeași sursă. După un timp, rescriem textul și intercalăm o notă între cele două note. Să zicem că a treia notă trimite la complet altă sursă. Evident, totul se dă peste cap. Trebuie să refacem și nota care conținea pe ibidem.

Recomandarea noastră categorică este să folosim pe ibidem doar în cazul literaturii neincluse în lista bibliografică finală. În mod normal, referirile la acest tip de literatură se fac doar în cadrul unei singure note. În orice caz, dacă apar note succesive trebuie mai degrabă analizat statutul sursei respective decât recurs la „ibidem”.

În altă ordine de idei, trebuie observat că termeni precum „ibidem” sau „idem” sunt folosiți pentru a face textul mai concis. Construcții de genul „idem, ibidem” sau „idem, op.cit.” nu sunt neinteligibile, dar nu se potrivesc cu obiectivul urmărit prin utilizarea lor. Evident, ele sunt nerecomandabile.2004-06-20