Mihail Radu Solcan


Search with Google on this page Caută cu Google pe această paginăComputing TeXniquesEseul filosofic
CV și publicații

CV and Publications
Filosofia ştiinţelor umane

Cognitive Science/Știința cogniției

Freedom, Minds, and Institutions

Teoria instituțiilor
Contact RO Contact EN

RSSSala de lectură

Cursuri şi seminarii


Îndrumare de lucrări, disertații şi teze

Licența

Îndrumare de disertații

Îndrumare de teze de doctorat